Moritz Schramm

Kulturforsker, forfatter og foredragsholder

Foredrag

Franz Kafkas forfatterskab: individualitet og anerkendelse

Franz Kafka (1886-1924) hører til de mest omdiskuterede forfattere i litteraturhistorien: hans mystiske og mærkværdige fortællinger om eksempelvis Gregor Samsa som vågner en morgen forvandlet til et udyr, og romaner som Processen (1914) eller Slottet (1922) er ofte blevet læst som udtryk for det moderne menneskes afmagt, ensomhed og fortvivelse. Nogle forskere har sågar påstået at man slet og ret ikke kan tolke teksterne, siden de især fremstiller en absurd og meningsløst verden. I mit foredrag tilbyder jeg en anden tolkning, hvor jeg med afsæt i centrale fragmenter og fortællinger fokuserer på kampen om anerkendelse i Kafkas tekster. Kafkas personer flygter ikke blot fra magten og undertrykkelse, men stræber tillige om at blive anerkendt for deres individualitet og særegenhed: ikke mindst i kunsten og i kærligheden håber de, ofte forgæves, på at blive set og værdsat som de personer, de er, og uden at skulle lave om på dem selv. 

Foredraget åbner for et nyt og anderledes blik på forfatterskabet, der også giver mulighed for at diskutere de dilemmaer og udfordringer, som forfatteren og hans hovedpersoner står overfor - og hvorvidt de kan lære os noget om de moderne anerkendelseskampe og deres indbyggede problemer helt op til i dag.

Regioner
Hele landet