Foredrag

Fra new age til Jesus

Antallet af kirkegængere er faldende, og samtidig søger mange mennesker efter åndelige svar i meditation, andre religiøse tilbud og kurser i personlig udvikling. Dette er paradokssalt, da Det Nye Testamente nok er den mest præcise og komplette vejledning i personlig udvikling, der nogen sinde er blevet skrevet. Tilstrømningen til vores kirker burde derfor være overvældende!

I stedet for at tage udgangspunkt i Jesus som vejen til evigt liv, tager dette foredrag et psykologisk udgangspunkt i det enkelte menneskes problemer her og nu, fra fødslen hvor bevidstheden bliver dannet og videre gennem livet, hvor vi kan opleve glæde men også sorg, frygt og tab.

Vi berører kort nogle af de andre store religioner, og undersøger om vi som kristen altid behøver at opfatte dem som modsætninger, eller om vi kan blive bedre kristne, ved at forstå nogle af deres elementer og afvise andre.

Foredraget er inddelt i 12 korte afsnit, som hver har tilknyttet et centralt citat fra Den Nye Testamente. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.