Ole Juul

Skribent og foredragsholder, tidl. sognepræst

Foredrag

Fra individ til folk

Juli 44 .

Foredraget vil belyse Martin A. Hansens særlige syn på et fælles etisk og moralsk instinkt i folket, som det kommer til udtryk i hans refleksioner over hændelserne i det besatte København under folkestrejken i juli 1944. Det handler om et fællesskab, der har dybe rødder i et folk og som genindsætter det enkelte individ i et etisk og moralsk forpligtende ansvar, hvor en i folket og det enkelte individ nedarvet retsynstanke spiller en afgørende rolle. Der drages i foredraget sammenligning tilbage til kristningen i Danmark o. år 1000, hvor et lignende skred i den enkelte og folket gør sig gældende, sådan som Martin A. Hansen beskriver det i ”Orm og Tyr”.