Poul Dal

Fotograf og tidligere ældste i Jehovas vidner

Foredrag

Fra Grundtvig til Jehova!

En beretning om en families vandring fra det grundtvigste miljø til Jehovas vidners og udgangen fra denne.

I I 1864 oprettede Poul Dals oldefar, Anders Kr. Poulsen Dal, Galtrup Højskole - helt efter Grundtvig og Kristen Kolds principper. Efter en religiøs strid i den gryende frimenighed i Øster Jølby på Mors, opgav Poulsen Dal højskolen og udvandrede til USA i 1884 med hele sin familie, men vendte hjem igen efter knap 8 år i det fremmede. En af sønnerne, Niels Ebbesen Dal led af udlængsel og vendte tilbage til Amerika og blev kort efter grebet af en ny religion, stiftet af Charles Taze Russel. Denne havde ivrigt studeret Bibelen og havde fundet ud af at verdens ende var nær m.m. og postulerede sine synspunkter fra 1876 i bladet " Vagttårnet".

Fra 1920 og fremefter blev store dele af Poul Dals familie omvendt til denne nye religion, som gik under navnet "Bibelstudenterne" (fra 1931 Jehovas vidner) Mange i familien blev ivrige forkyndere af denne nye "sandhed" til trods for deres ellers så stærke tilhørsforhold til grundtvigianismen.

Poul Dal blev født i 1943 og voksede op i dette religiøse miljø, og blev selv som voksen missionær for sekten, akkurat som nogle af sine forfædre. Men efter ca. 30 år havde han fået nok! Han påbegyndte en selvstændig undersøgelse af sin tro og kom til den konklusion, at den var falsk! Dette afstedkom store omvæltninger i hans liv.

Poul Dal fortæller om sin families religøse omvæltninger og om sin egen udgang af Jehova-sekten og om de store konsekvenser det fik. Han beretter også om hvad Jehovas Vidner står for i dag og hvordan man argumenterer med dem.