Henrik Ahlmann

Forfatter, foredragsholder, folkeskolelærer

Foredrag

Fortidsvæsner i mark og skov

ELVERPIGERNES DANSK

GAMMEL OVERTRO Udtrykket "at være ellevild" og at "koste rundt" med nogen, har rødder tilbage til elverfolket. For få generationer siden var troen på elverfolk, havfruer, nisser og bjergmænd særdeles udbredt i den almene befolkning.

Det virker i dag absurd, at troen på naturens underjordiske væsener var så nagelfast. Vi glemmer ofte, at overtroen i dag har flyttet sig til andre områder.

I foredraget tegnes konturerne af en fortidig verden, befolket underjordiske væsener med alle deres ugerninger og gale streger. Disse mørkets mænd spillede en vigtig rolle i almuens medgang, modgang og lykke.

Det var ikke at spøge med, når hyldemor viste sig mellem elletræerne...

Regioner
Hele landet