Ronald Risvig

Valgmenighedspræst, foredragsholder, psykoterapeut og forfatter

Foredrag

FODBOLD KUNST OG SKABELSE

”Naivitet er hemmeligheden bag ved den succes, som fodboldspillet har overalt i verden. Store børn leger, og store børn kigger på” (Pele) 

At være naiv betegnes bl.a. som at være barnlig, troskyldig og uerfaren, og så er der ikke langt til at tænke:              ”At uden vi bliver som børn på ny, kommer vi ikke ind i Guds rige”.                                                                                 Måske er det netop det, vi gerne vil? Vi, der fascineres og fanges ind af spillet med den runde kugle, vi, der lever med syndefaldet som en realitet? Hvad er det for en længsel der er på færde?

Med afsæt i Hans Jørgen Nielsens roman "Fodboldenglen" over bl.a. K.E. Løgstrups suveræne livstyringer og teatermennesket Peter Brooks tanker om "Det hellige teater" samt inddragelse af litteratur og eksempler fra livsverden, vises det, hvordan der er en understrøm af liv i de umiddelbart forskellige udtryksformer - en vilje til liv, der vil livet for dets egen skyld.

Det hele knyttes sammen med fodboldfaglige begrundelser for at vise, hvordan noget ligger fast - er givet, som forudsætning for at spillet - dansen og livet kan tage form. Ikke til noget forudbestem - men bestemt til liv.

Læs evt. Kronik bragt i Kristeligt Dagblad den 10. juni 2010

http://www.faroerejser.dk/Artikel_for_spillets_skyld.html

 

Regioner
Hele landet