Ulrik Houlind Rasmussen

Cand. mag. og ph.d., ID psykoterapeut

Foredrag

Filosofisk mytelæsning

Myte og filosofi er traditionelt blevet anskuet som hinandens modsætninger. Men der er mere fornuft i myten end myten og den fornuftsløse myte efterlader indtryk af. Vi ser i foredraget nærmere på det eksistentielle indhold i nogle af de store myter - med særligt fokus på Homers Odyseen og Dantes Guddommelige Komedie. 

Regioner
Hele landet