Birgitte og Poul Nygaard

Familieterapeut, MPF og Praktiserende læge

Foredrag

Familieliv - hvad er en lykkelig familie?

Forventningerne til parforholdet og til familielivet er i dag store. Alt skal være perfekt, så den lille familie skal rumme rigtig meget.

Vi er sikre på, at noget af det bedste, forældre kan give deres børn - er forældre, som er glade for hinanden. Det er de voksne i familien, der har ansvaret for atmosfæren i familien, den, som børn skal vokse op i.

Forholdet mellem børnebørn og bedsteforældre er ofte meget betydningsfuldt. Det er ofte til gensidig glæde. Bedsteforældre kan være hjælpsomme, herlige og meget værdsatte. De kan også være det modsatte: en pestilens. Det kan de være, hvis de ikke har løsrevet sig fra deres voksne børn, men stadig vil bestemme over deres gifte børn.

Hvis der er konflikter generationerne imellem, vil det også her være børnene - børnebørnene - det går ud over.

Derfor er det så vigtigt, at vi forsøger at skabe respektfulde og trygge familier. Familier, hvor forskelligheder er ønskelige, konflikter berigende og sorg nødvendig/uundgåelig.

Vi skal alle i en familie kunne sige nej med god samvittighed for at kunne sige ja af hjertet og ikke en masse halvhjertede ja, ja, ja'er, hvor vi egentlig hellere ville sige nej, så det til sidst ender i det helt store NEJ.

En af en fars vigtige opgaver er at lære sine sønner at sige nej til deres mor (vi har selv tre sønner).

Vi vil give vores bud på, hvordan vi tror, det kan lykkes at passe på vores familie. Vi tror på, at problemer kan forebygges, og at dårlige vaner kan ændres. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden i en familie, og at vi respekterer hinanden som voksne, selvstændige mennesker.

Regioner
Hele landet