Anne Haubek

Journalist

Foredrag

EU med og efter coronaen - på vej mod et nyt EU

Tomme lufthavne, lukkede grænser, nærmest fra den ene dag til den anden ændrede EU sig, det EU som vi ellers har vænnet os til er en del af vores almindelige bevægelseszone. Men COVID19 kom til Europa og det ændrede alt i 2020. Og det ændrede også EU.
 

Den aktuelle krise er uden tvivl den største i EUs historie. Den vil forandre samarbejdet i fremtiden. Det kommer til at betyde noget for alle europæere. Kriser giver mulighed for forandring.

Det store spørgsmål er, hvordan?

De umiddelbare reaktioner på krisen var nationale, mange landegrænser blev lukket, da COVID 19 begyndte at sprede sig, men de erfaringer vi nu gør, om de omfattende konsekvenser af virus’ grænseoverskridende natur viser os, at vi kommer til at opleve et forandret Europa.

Dyb afhængighed
Krisen har også tydeliggjort, hvor dyb vores afhængighed af hinanden er. Det gælder både økonomisk, men det gælder også med hensyn til sundhed, til udveksling af viden bl.a omvacciner og af myndigheders evne til at samarbejde på tværs af grænser.

Pandemien har også vist os, hvor grænseoverskridende mange europæere lever i dag – vi rejser og samarbejder mere end nogensinde med hinanden i EU.

Men samtidig har vi også set, hvordan befolkningerne har vendt sig mod deres nationale politikere for løsninger. Det har været med til at udstille EU-samarbejdet som svagt i en krisesituation.

Grundværdierne udfordret
Desuden har Corona-krisen endnu en gang vist, hvor stor forskel der er på EU-landene indbyrdes – det gælder både mellem Nord- og Sydeuropa, og det gælder mellem Øst- og Vesteuropa.

Der er store økonomiske forskelle indenfor EU – og der er også forskellige opfattelser af, hvad demokratiske grundværdier er. Flere medlemslande har indført lovgivning, der bl.a. begrænser forsamlings- og bevægelsesfrihed – ligesom grebet omkring medier og domstole er blevet strammet i flere lande under henvisning til ’nødretstilstand’. Vil disse love blive rullet tilbage – eller vil retstilstanden i flere medlemslande også i fremtiden være uforenelig med demokrati?

Coronaen og EUs andre kriser
Anne Haubek fortæller om de dramatiske politiske diskussioner i EU i krisens første tid, om EU måned for måned under Corona-krisen,om de historiske hjælpepakker, der er vedtaget - og hun sætter det i perspektiv i forhold til tidligere kriser i EU-samarbejdet og vi ser på, hvad der tegner sig i fremtiden for EU-samarbejdet.

EU-landene skulle i maj 2020 havde taget hul på en diskussion om fremtidens EU, men den vil først komme igang i 2021. Imidlertid er diskussionen om unionens fremtid nu mere aktuel end nogensinde, for selvom samarbejdet næppe bryder sammen – dertil er medlemsstaterne for afhængige af hinanden i dag – så vil det antage nye former.

 

Regioner
Hele landet