Rita Nielsen

Forfatter og hospicesygeplejerske

Foredrag

Etik ved livets slutning

Foredraget vil komme ind på følgende spørgsmål:
Hvad er etik?
Hvad er en værdig død?
Går jeg ind for livshjælp eller dødshjælp?
Hvad med livsforlængende behandling - er der en grænse?
Ønsker jeg genoplivning?

Honorar: øst for Storebælt: kr. 4.000,- Vest for Storebælt: kr.5.000,- og dertil kommer transportudgifter.