Foredrag

Det grundtvigske i dansk kirkekunst

Et billedforedrag.

Den grundtvigske oplivelse har været til stor inspiration for kirkekunsten siden dansk guldalder. Grundtvig selv brød sig meget lidt om billedkunst, men det grundtvigske miljø fostrede stærke malere som Skovgaardkredsen og Larsen Stevns. Grundtvig fik afgørende indflydelse på motivvalget i danske kirker med hyrdebilleder og opstandelsesbilleder som eksempler. - Indflydelsen rækker videre end til grundtvigianere, når de grundtvigske salmers stærke billedsprog stadig slår tonen an hos nye kirkekunstnere. "Den signede dag" er fx en yndet billedtitel. - Men den gamle fik måske ret i, at man med billedkunst i kirken risikerer billedkult i kirken!