Henrik Jensen

Lektor, cand. phil.

Foredrag

Det faderløse samfund

I det tyvende århundrede mistede faderautoriteten sin centrale, samfundsmæssige betydning. Gradvis bevægede samfundet sig fra ’faderstyring’ til ’moderstyring’, med hensyn til de grundværdier, der kommer til udtryk i dets vigtigste institutioner (familie, skole, stat). Dermed blev myndighed, forpligtelse, indordning og ansvarlighed afløst af omsorg, terapi og selvrealisering som dominerende ’italesættelse’ af den enkelte – ’Og hvordan synes du selv det går?’

Den tyranniske fader var på mange måder en skræmmende figur, som ingen savner. Men der var vigtige og positive normer forbundet med faderautoriteten, som gled ud ved samme lejlighed. Dermed svækkedes samfundets fælles målsætning. ’Man må yde, før man kan nyde!’ blev afløst af et ’Har jeg lyst, har jeg lov!’

En traditionel pligtkultur er blevet afløst af en rettighedskultur, som lefler for individet med ’uanede muligheder’.

Regioner
Hele landet