Moritz Schramm

Kulturforsker, anmelder, lektor i tyske studier, SDU

Foredrag

Den tyske skyld: nazismens lange skygger i Tyskland

I Danmark tror man ofte at vi tyskere har været tynget af skyldfølelser konstant siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Realiteten er imidlertid mere kompliceret: i mange årtier efter krigen var især Vesttyskland mest præget af en tavsheds- og fortrængningskultur, der først langsomt blev udfordret af nyere generationer. Samtidig har mange tyskere indtil i dag svært ved at forholde sig til deres egne familiers andel i forbrydelserne. Er det måske umuligt at slippe ud af historien? Eller kan selve bruddet med tavshedskulturen også være befriende, og hjælpe os med at bruge erfaringerne fra krigen konstruktivt, og fremadrettet?

I foredraget giver jeg et overblik over de tyske skyld-diskussioner fra 1945 til i dag, blandt andet ved at introducere begrebet "den anden skyld". Samtid stiller jeg spørgsmålet, om det aktuelle Tyskland kan være på vej til at håndtere sit historiske ansvar på en ganske fornuftig og afslappet måde, der samtidig kan hjælpe med håndtere fremtidige udfordringer

Regioner
Hele landet