Mogens Hansen

Kulturhistoriker, museumsinspektør

Foredrag

Den Store vandflod

1. Mosebog 6,5-9,29.

Her er tale om den mest omfattende beretning inden for urhistorien.. Beretningen er en beskrivelse af en katastrofe, der giver anledning til en helt ny begyndelse. Også i oldtiden er der indtruffet voldsomme oversvømmelser, der tolkes som guddommelig straf. Beretningens selvmodsigende oplysninger skyldes at der er tale om en sammenskrivning af to forskellige beretninger. Forholdet til samtidens andre vandflods beretninger vil blive belyst. Beretningen inddrages også i Det Nye Testamente..
Foredraget forholder sig bl.a. til følgende spørgsmål:
Hvorfor bruger gamle danske og norske Bibler udtrykket ”syndfloden”, når udtrykket ikke kendes fra andre oversættelser? Hvordan kan en Almægtig Gud fortryde sin skabelse? Hvordan er forholdet mellem naturkatastrofer og skabelse? Hvorfor er der forskellige oplysninger om antallet af dyr i Noahs ark? Hvad er en ark? Hvilken rolle spiller fuglene?

Regioner
Hele landet