Henrik Bækgaard

Sem.lektor, cand.theol

Foredrag

Den store - og den vægtige - Grundtvig og Kierkegaard med krydsede klinger

Møde mellem Grundtvig og Kierkegaard.

Grundtvig og Kierkegaard var forskellige i mange henseender. Den ene blev gammel, den anden 42 år. Den ene var stor i sin tid, den anden først 100 år senere. Den ene var gift 3 gange, den anden droppede Regine for hendes egen skyld. Den ene talte folkeligt om det største og det mindste, den anden filosoferede sig frem. Og dog var de måske mere enige i livets grundlæggende spørgsmål, end de ville være ved. En præsentation af de to herrer vil blive blandet med en dialog mellem dem. Måske opstår der en levende vekselvirkning ?!