Karen Lumholt

Journalist, forfatter, medstifter af Familiepolitisk Netværk, #DetErVoresSamfund og Forum for Konstruktiv Journalistik

Foredrag

Den fjerde statsmagt - moderne konstruktiv journalistik

De gamle kriterier for hvad der er en god historie, skal justeres. Tiden er inde til at medierne påtager sig et ansvar for at opbygge handlekraft.

Medierne kan være øge den generelle apati, politikerlede og mistro mellem mennesker, men kan også med få ændringer modsat være med til at styrke borgernes handlekraft og interesse og dermed demokratiet. Desværre ser vi mest at medierne gør det første - spreder angst, bekymring og mistillid. Hvad skal der til for at medierne igen kan påtage sig en konstruktiv rolle i demokratiet og kan genvinde sin rolle som 4. statsmagt? Karen Lumholt tegner konturerne af en konstruktiv, problemløsende jorunalistik, som engagerer og inddrager - men uden at tabe samfundskritikken af syne. Journalisterne får også en ny rolle i det moderne, digitale medielandskab, hvor alle er producenter. Et drømmesyn? Nej, en virkelighed, der allerede er på vej. Medierne må redefinere deres rolle. Eller gå under og afløses af nye medier.

Regioner
Hele landet