Mogens Hansen

Kulturhistoriker, museumsinspektør

Foredrag

Den bibelske urhistorie

Kriser og nye begyndelser, igen og igen.

1.Mosebog Kap 1-11. Biblens første kapitler der er skrevet i et mytisk poetisk sprog rummer en rigdom af livsvisdom og er grundlæggende for forståelse af resten af Bibelen samt senere tiders religiøse forestilling herunder kristendom, ateisme og islam. Med udgangspunkt i den hebraiske tekst belyses spørgsmålene:
Var det Gud, som skabte det stof, som verden består af? Var vand farligt? Var Gud almægtig? Fandtes der andre guder? Hvordan opstod de forskellige folkeslag og deres sprog? Var kvinder betydningsfulde?.
Med en redegørelse for det religiøse mytebegreb søger jeg at indsnævre afstanden i tid, rum, kultur og sprog mellem vor tid og teksterne.