Foredrag

De skjulte psykologiske spil i kirkelige organisationer og andre virksomheder

- hvordan undgår man hensynsbetændelsen?.

Mistrivsel i organisationer er ofte ikke skabt af enkelte individer. Problemstillingerne kan være indlejret i organisationen og/eller gruppens dynamik. Det er vigtig at være bevidst om, når årsager og ikke mindst løsninger skal findes.
En gruppe udgør mere end summen af de enkelte deltageres bidrag! Dette paradox rummer ofte kimen til både konstruktivitet og destruktivitet!
En organisation eller gruppe har en tendens til at ventilere frustrationer gennem én eller flere symptombærere/syndebukke. Gruppen finder hermed en umiddelbar løsning fx på et strukturelt problem. Derved kan gruppen i egen kulturforståelse forblive ”ren og ubesmittet.”
Den danske folkekirke er en organisation som i hver sogn selvfølgelig afspejler det omgivende lokalsamfund. Derfor kan der skabes en uheldig dynamik, som der skal arbejdes med. I kirkelige organisationer kan det opstå hyppigere end i mere verdslige virksomheder, fordi kristenheden defineres og udleves indenfor trosforhold som jo ikke kan reduceres til rationelle handlinger. Søren Kierkegaard kalder denne relation mellem menneske og Gud for inkommensurabelt. = Uforståeligt / utilgængeligt via logisk analytisk tænkning. Derfor forpligter det især præster, men også menighedsråd, og hele sognet til løbende at være selvkritiske for ikke at bekræfte og idealisere sig selv. Historien har vist at især kirkelige organisationer har tiltrukket magtmennesker, så selvkritikken er ekstrem vigtig i netop disse organisationer. Foredraget vil være respektfuldt provokerende og der lægges op til involvering af deltagerne. Der gives inspiration til såvel egen refleksion som arbejdet i kirker og andre folkestyrede demokratiske organisationer. Foredragsholder i Vestdanmark: Henrik Hopff, Østdanmark: Per Hulstrøm.