Anne Haubek

Journalist

Foredrag

De postkommunistiske lande i EU

EU – Østeuropa – Balkan – hvad blev der af østeuropæernes unions-eufori?.

Warmly welcome to our family, our new Europe is born,’ sagde en tydeligt berørt statsminister Anders Fogh Rasmussen, da han under det historiske danske EU-formandskab i 2002 landede aftalen om at optage otte tidligere kommunistiske lande i EU. Flere lande er siden kommet til – men det blev tydeligvis aldrig til den store lykkelige europæiske familie, man forestillede sig dengang. Var det set i bakspejlet i virkeligheden en katastrofal fejltagelse at lukke østeuropæerne ind i varmen? I en række af landene vokser der i disse år nationalistiske bevægelser frem, der slet ikke drømmer om nogen europæiske integration, og hvor politikere i stigende grad udfordrer selve de demokratiske og juridiske principper som et EU-medlemskab hviler på. Bl.a. ved målrettet at stække pressefrihed og underminere lov og ret. Hvad sker der i lande som Polen, Ungarn og Tjekkiet – de var jo netop engang så begejstrede for EU? På baggrund af talrige rejser til Østeuropa og Balkan opruller Anne Haubek dramaet om de tidligere kommunistiske landes svære vej mod EU, om hvad der skete med integrationen, og om hvor EU-begejstringen gik tabt under vejs.

Regioner
Hele landet