Foredrag

Danmarks nyeste kirkekunst i perspektiv, opdateret

Et billedforedrag.

Kunsten i dag stiller spørgsmål. Mange nye værker er fortolkningsåbne og anelsesfulde billeder, som inviterer ved deres flertydighed. Kunsten værdsættes for at spejle det ufastlagte liv, som nutidsmennesker må orientere sig i. Kirken har hentet samtidens bedste kræfter ind, og når kunstnere som Brandes, Callesen, Engelhardt, Harboe Flensburg, Hagens, Heide, Heinsen, Kirkeby, Kluge, Lemmerz, Malinovsky, Nørgaard og Haugen Sørensen arbejder med og mod den kirkelige tradition, forvandles motiverne, og symbolerne genopstår i overraskende nye og udfordrende former - ofte med stor skønhed.