Henrik Ahlmann

Forfatter, foredragsholder, folkeskolelærer

Foredrag

Cisterciensernes Klosterhaver

Klostervæsnet fik stor betydning for havebrug og lægekunst i Vest- og Nordeuropa. Hør om  cisterciensernes fodspor og ser på deres store betydning for det danske klostervæsen i middelalderen. Denne munkeorden, der omkring år 1100 udsprang fra Citeaux i Frankrig, bragte fornyelse vidt omkring, og de arbejdsomme munke førte med stor dygtighed også deres nye teknikker og viden til Norden.

De følgende århundreder satte cistercienserne spor i den danske landskab i bl.a. Esrum, Løgum Sorø, Roskilde, Vitskøl, og Øm. Her finder man stadig let sporene fra dengang. 

Tag med på klosterrejse.

 

 

Regioner
Hele landet