Foredrag

Christiansfeld og Brødremenigheden

Verdens Kulturarv.

Mellem Kolding og Haderslev ligger den lille by Christiansfeld, som udadtil ikke gør megen stads af sig, men hvis historie både er en del af danmarkshistorien, kirkehistorien og Europas historie. Byen blev grundlagt af Brødremenigheden i 1772,samme år som Struense blev halshugget. Det er en by, som er bygget på de drømme og idealer, brødremenighedsmedlemmer, der kom vandrende herop fra Europa, havde med fra deres moderby, Herrnhut i Sachsen. Med et godt kendskab til Herrnhut og stor erfaring som guide i Christiansfeld fortælles den fantastiske historie om kampen for og grundlæggelsen af Christiansfeld samt om byen, som vi kender den i dag. Brødremenigheden er stadig en levende del af byen, bygningsmassen er overordentligt velbevaret og byen har, med sin placering ved den gamle landegrænse, også spillet en rolle i 1800-tallets krige med Tyskland. I juli 2015 er byen blevet optaget på den fornemme liste over Verdens Kulturarv. Foredragsholderen har en historisk, såvel som en kirkelig og praktisk tilgang til emnet. En historisk tilgang som turistføreruddannet fra Roskilde Universitet og tidligere historielærer. En kirkelig tilgang som vokset op i en kirkelig sammenhæng, hvor Brødremenighedens Husandagtskalender og Brødremenighedens Danske Mission var en del af dagligdagen, og nu aktiv i Vamdrup Kirke. En praktisk tilgang som guide i Christiansfeld. Har derudover besøgt Herrnhut, Brødremenighedens hjemby, talrige gange.

Regioner
Hele landet