Vibe Termansen

Historiker, journalist og forfatter

Foredrag

Centraleuropa: Had og kærlighed i EU-Kommissionens tid

Hvordan kan nogle af EUs mest EU-begejstrede befolkninger stemme på så EU-skeptiske politikere?

Spørger man polakkerne og ungarerne, elsker de EU. Det er der klare økonomiske og sikkerhedspolitiske årsager til. Værdimæssigt har det knebet mere de senere år, særligt i spørgsmål om demokrati og retsstatsprincipper.

Det handler ikke om, at polakkerne og ungarerne (og deres regeringer) ikke går ind for demokrati og EU. Det handler om, hvordan man definerer de to begreber.

De nationalkonservative polske og ungarske regeringers forståelse af demokrati og den indbyggede modvilje mod det, de kalder "EU-tyranni", har rødder langt tilbage.

Historien har lært dem en indbygget skepsis overfor imperier og givet dem rå mængder historisk evidens for at mene, at naboerne kun er ude på at udslette eller forråde deres lande. Og så var det Polen, der opfandt og praktiserede demokrati, mens befolkningerne i det senere åh, så oplyste og liberale Vesteuropa endnu rodede rundt med enevælde.

Derfor ses det naturligvis som en uhørt fornærmelse og mangel på historisk bevidsthed, når EU-Kommissionen i dag truer med at fratage Polen og Ungarn stemmeretten på grund af manglende forståelse for demokrati.

Historien giver ikke nogen ret til at omdefinere værdier som demokrati og retsstat. Men måske det vil hjælpe på fremkommeligheden, hvis vi - i det åh, så oplyste og liberale Vesteuropa - i det mindste PRØVER at forstå, hvorfor centraleuropæiske lande gør, som de gør.

Regioner
Hele landet