Ketty Hjøllund

Forfatter, foredragsholder og børnehaveklasseleder.

Foredrag

Aktiv dødshjælp - en menneskeret.

Når kærligheden til døden overstiger kærligheden til livet, skal man have lov at vælge livet fra.

Efter at have mistet min mand til den uhelbredelig sygdom ALS,har jeg fået en ny holdning til aktiv dødshjælp.
Min mand, som var et vidende og klogt menneske, havde under hele sit sygeforløb et stærkt ønske. Aktivt dødshjælp.
Vi talte med mange kompetente og dygtige læger under hans næsten 3 års sygeforløb, og hans spørgsmål til dem alle var : Vil I hjælpe mig herfra, når mit liv ikke er værdiget for mig mere?
Men den lovgivning vi har i dag, måtte lægerne sige nej.
Jeg har haft møde med etisk råd` formand og med politikere, og fortalt dem, at min mands restlevetid havde været bedre, hvis han selv kunne have sagt NOK ER NOK.
Til alt andet i livet har du selvbestemmelse, blot ikke hvornår du synes dit liv bør slutte.
Derfor kæmper jeg nu for aktiv dødshjælp til uhelbredelig syge mennesker.

Regioner
Hele landet