Rasmus H. C. Dreyer

Adjunkt, Diakonissestiftelsen, fmd. for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Foredrag

Ærlige kvinder. Hvad reformationen betød for kvindesynet

Vores moderne kvindeideal og fokus på kønnenes ligestilling har skygget for, hvilke positive ændringer af kvindesynet der så småt voksede frem med Luther og reformationen. Men lutherdommen og reformationen er blevet genstand for den myte, at kvinder kun var undertrykte. Det er kun den halve sandhed. I dette foredrag får vi historien om, hvordan der i reformationen spirede en en kim til kvindens ligeværd.

Jamen, hvordan var det lige med heksene, og var det ikke noget med, at kvinden skulle være underlagt manden i ægteskabet? Javist, historien og kristendommen har været ond mod kvinder. Også selvom Jesus ikke var det. Ikke desto mindre har vores moderne kvindeideal og fokus på kønnenes ligestilling skygget for, hvilke positive ændringer af kvindesynet der så småt voksede frem med Luther og co. Det er ikke muligt at forstå fortiden ud fra vores idealer, men med reformationen fik kvinden teologisk betydning. Og de danske reformatorer banede vejen ved at gøre op med den katolske tanke om cølibat. Herudaf voksede et nyt kvindeideal: Præstekonen.

Rasmus H.C. Dreyer er ph.d. i teologi og har også skrevet om kønsperspektiv og kvinderoller i den danske reformation.